DP60 60/207/P
korpus: 2066/600/560
fronty: 643 x 596, 713 x 596

DP60 60/82/1S, DP60 60/82/1SM, DP60 60/82/1ST
korpus: 820/600/510
fronty: 110 x 596

DP60E 60/136/L
korpus: 1368/600/560
fronty: 87 x 596, 570 x 596

DP60E 60/136/P
korpus: 1368/600/560
fronty: 87 x 596, 570 x 596

DR 105/60/136/L
korpus: 1368/900/560
fronty: 1261 x 446, 500 x 596

DR 105/60/136/P
korpus: 1368/900/560
fronty: 1261 x 446, 500 x 596

DR 105/60/82/L
korpus: 820/900/510
fronty: 713 x 446

DR 105/60/82/P
korpus: 820/900/510
fronty: 713 x 446

DR 90/90/82/L
korpus: 820/845/845
fronty artycja, diadema: 713 x 316 L, 713 x 316 P
fronty insygnata: 713 x 317 L, 713 x 317 P

DR 90/90/82/P
korpus: 820/845/845
fronty artycja, diadema: 713 x 316 L, 713 x 316 P
fronty insygnata: 713 x 317 L, 713 x 317 P

Strona główna Powrót