G 15/57
korpus: 573/150/300
fronty: nie występuje

G 15/72
korpus: 716/150/300
fronty: nie występuje

G 15/95
korpus: 946/150/300
fronty: nie występuje

G 30/15/2S
korpus: 143/300/300
fronty: 140 x 146, 140 x 146

G 30/57/L
korpus: 573/300/300
fronty: 570 x 296

G 30/57/P
korpus: 573/300/300
fronty: 570 x 296

G 30/72/L
korpus: 716/300/300
fronty: 713 x 296

G 30/72/P
korpus: 716/300/300
fronty: 713 x 296

G 30/95/L
korpus: 946/300/300
fronty: 943 x 296

G 30/95/P
korpus: 946/300/300
fronty: 943 x 296

Strona główna Powrót