GK 30/95/L
korpus: 946/300/300
fronty: nie występuje

GK 30/95/P
korpus: 946/300/300
fronty: nie występuje

GKFW 30/72/L
korpus: 716/306/284
fronty: 713 x 430 W

GKFW 30/72/P
korpus: 716/306/284
fronty: 713 x 430 W

GKFW 30/95/L
korpus: 946/306/284
fronty: 943 x 430 W

GKFW 30/95/P
korpus: 946/306/284
fronty: 943 x 430 W

GO 45/57/L
korpus: 573/450/300
fronty: 570 x 446

GO 45/57/P
korpus: 573/450/300
fronty: 570 x 446

GO 45/72/L
korpus: 716/450/300
fronty: 713 x 446

GO 45/72/P
korpus: 716/450/300
fronty: 713 x 446

Strona główna Powrót